Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 20:00
Sat-Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจวิตามิน

Knowledge
จำเป็นหรือไม่ก่อนรับประทานวิตามินต้องตรวจวิตามินในเลือด

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น จึงทำให้เกิด ”เทรนด์การดูแลสุขภาพ” ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารสุขภาพ อาหารคลีน การทำ IF (Intermittent Fasting) โดยเฉพาะการทานอาหารเสริมหรือวิตามินเสริม

เช็กอย่างตรงจุด เจาะลึกถึงระดับวิตามิน กับการตรวจเลือดวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารวิตามิน และ เกลือแร่ 18 ชนิด

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved