Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 17:00
Sat-Sun 07:00 - 12:00
10-1-07038-5-0112

Calcium-LT PLUS

ส่วนผสมหลักคือ แคลเซียมแอลทรีโอเนต ที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ถึง 95% มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต 9 เท่า

Shopping:
Lazada Shopee

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม – แอลที พลัส

มีส่วนผสมหลักคือ แคลเซียมแอลทรีโอเนต ที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ถึง 95% มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนต 9 เท่า

 

Calcium-LT Plus แคลเซียม – แอลที พลัส ผ่านการพัฒนาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์

ภายใต้ชื่อ BDMS Wellness Clinic Supplements

 

ตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วย แคลเซียม แอล - ทรีโอเนต ที่สามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้ถึง 95% มากกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง 9 เท่า และส่วนผสมจากคอลลาเจนไทพ์ทู ทางเลือกใหม่ในการดูแลกระดูกและข้อ

 

ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา เลขทะเบียน 10-1-07038-5-0112


Share:

You might be interested

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved