Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 17:00
Sat-Sun 07:00 - 12:00

AO Scalp Cleansing Shampoo

แชมพูพิเศษที่เน้นด้านการทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมอย่างล้ำลึก

Shopping:
Lazada Shopee

แชมพูพิเศษที่เน้นด้านการทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมอย่างล้ำลึก เพื่อลดการอุดตันของไขมันหรือสิ่งสกปรกต่างๆบริเวณต่อมรากผม ส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตของเส้นผมดีขึ้น

Share:

You might be interested

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved