Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 20:00
Sat-Sun 07:00 - 17:00

How to be สตรี STRONG

Fertility & Women Wellness Clinic
Fertility & Women Wellness Clinic
-
08 Mar 2023
-

      ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงวัยไหน ก็สามารถดูแลตัวเองให้ #Strong ในแบบของคุณได้ ถึงแม้ว่าบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่มีหลายด้านที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งด้านการงาน ความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกและครอบครัว จนบางครั้งอาจละเลยการดูแลตัวเองไป BDMS Wellness Clinic เชิญชวนให้คุณกลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจตัวเองอีกครั้งด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

 

การดูแลสุขภาพกาย
 • เลือกรับประทานอาหาร คุณอาจค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทีละน้อย เริ่มจากปรับสัดส่วนอาหารให้ครบหมู่มากขึ้น รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะและตรงเวลา ลดอาหารรสจัด และเสริมอาหารที่มีวิตามินและเกลือแร่ ที่สำคัญคือดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะน้ำหนักตัวที่มากหรือน้อยเกินไปล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง ความเสี่ยงในการมีบุตรยาก การขาดสารอาหาร เป็นต้น
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและโครงร่างแล้ว ยังช่วยป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกัน และทำให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงอีกด้วย
 • พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มที่ ลดอาการเหนื่อยล้า และปรับสมดุลฮอร์โมนให้เป็นปกติ
 • ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพราะผู้หญิงในแต่ละช่วงวัยมีความละเอียดอ่อนด้านสุขภาพที่ต่างกัน การตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัยจึงช่วยค้นหาความเสี่ยงของการเกิดโรคในผู้หญิงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรค และเพิ่มโอกาสการรักษาได้ อาทิ
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Test) ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทุก 1-2 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์
  • การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม (Mammogram)​ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม โดยผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 40 ขึ้นไป ควรเริ่มตรวจเป็นประจำทุกปี
  • การตรวจระดับฮอร์โมน​ การตรวจฮอร์โมนเพศเป็นตัวบ่งชี้ข้อมูลสุขภาพของผู้หญิงได้ เช่น ภาวะเจริญพันธุ์ สัญญาณเข้าสู่วัยทอง ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) รวมถึงการตรวจระดับฮอร์โมนอื่น ๆ เช่น อินซูลิน ไทรอยด์ฮอร์โมน โกรทฮอร์โมน มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ 
  • การตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition Analysis)​ ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการคัดกรองความหนาแน่นของกระดูก เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน และทราบถึงมวลไขมันในร่างกาย ว่าเรามีภาวะอ้วนหรือไม่ รวมทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม​
  • การตรวจวิเคราะห์สภาพผิว (Skin Analysis) เป็นการระบุประเภทของผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาผิว โดยใช้กล้องมีความละเอียดสูง ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ผิวชั้นบนและผิวชั้นที่ลึกลงไป เพื่อให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการรักษา รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของคุณผู้หญิง​

 

การดูแลสุขภาพใจ
 • ควบคุมอารมณ์ และรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง 
 • ลดการเสพสื่อที่อาจสร้างความกังวลหรือบั่นทอนจิตใจ
 • สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง การพูดคุยหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทำให้เข้าใจเขาเข้าใจเรามากขึ้น 
 • ไม่กดดันตัวเองมากเกินไป ทำทุกอย่างให้เต็มที่และรู้จักยอมรับและปล่อยวางในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 

 

เพราะเราเชื่อว่ากุญแจสำคัญของการเป็น “สตรี Strong” คือ การมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
 
ด้วยความปรารถนาดี
จากคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved