Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 20:00
Sat-Sun 07:00 - 17:00

อาการเสียวฟัน จากปัญหาฟันสึก

Dental Wellness Clinic
Dental Wellness Clinic
-
17 May 2023
-

เคยสงสัยไหมว่า… ทำไมเราถึงมีอาการ เสียวฟัน เมื่อรับประทานไม่ว่าจะเป็นของเย็นหรือของร้อน อาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือหวาน หรือเวลาเคี้ยวอาหารที่แข็งและเหนียว ซึ่งอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจาก “ฟันสึก”

ฟันสึก เป็นการสูญเสียส่วนของผิวฟันออกไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างฟัน หากเกิดขึ้นกับฟันหน้าก็จะสูญเสียความสวยงามของรอยยิ้ม บ้างครั้งเป็นหลุมลึกในฟันหลัง ทำให้มีอาการเสียวฟันร่วมกับเศษอาหารติดฟัน หรือสูญเสียประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว

หากใครเริ่มสังเกตเห็นลักษณะฟันที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือเริ่มมีอาการเสียวฟันในบ้างครั้ง ควรรีบพบทันตแพทย์ การรักษาเบื้องต้นจะเริ่มจากการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันสึก แล้วให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง

แต่หากฟันสึกอยู่ในระยะรุนแรง บางครั้งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการบูรณะฟันโดยการทำครอบฟันทั้งปาก เพื่อให้สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ และครอบฟันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรอยยิ้มให้กลับมาสวยงามได้ดังเดิม

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก BDMS Wellness Clinic

LINE: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/Z4So1yQ

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved