Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 20:00
Sat-Sun 07:00 - 17:00

เมื่อสาว ๆ เริ่มก้าวเข้าสู่วัยเลข 4 ควรตรวจฮอร์โมนอะไรบ้าง?

มารู้จักกับฮอร์โมน E2 และ ฮอร์โมน FSH กันให้มากขึ้น!
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยหมดประจำเดือนอย่างมั่นใจ

 

    สำหรับคุณผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เพื่อยืดระยะเวลาของการมีประจำเดือนให้นานที่สุด และเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอย่างช้าที่สุด ซึ่งในบางรายอาจมีรอยโรคเก่าที่มีปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ประจำเดือนขาดช่วงอยู่ก่อนหน้านี้ จึงจำเป็นต้องตรวจดูภาวะฮอร์โมน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะวัยทองก่อนวัย หรือสภาวะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศหญิงอย่างรวดเร็ว

 

    หากมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนหรือความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย เช่น ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกกลางคืน นอนหลับไม่สนิทหรือตื่นกลางดึกบ่อย อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่ควรเข้ารับการปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติของฮอร์โมน และรับคำแนะนำอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคร้าย

 

การตรวจระดับฮอร์โมนเพศ 2 รายการ ที่สำคัญ คือ

 

1. ฮอร์โมน E2 (Estradiol)

เป็นฮอร์โมนหลักของฮอร์โมนกลุ่ม Estrogen ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่สำคัญที่สุด ส่วนใหญ่สร้างจากเซลล์ของรังไข่ โดยเริ่มสร้างเมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่น รวมถึงการมีไข่ตกและการมีประจำเดือน หากฮอร์โมนนี้เกิดความผิดปกติ จะเป็นสาเหตุให้มีประจำเดือนผิดปกติและนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้ นอกจากนี้ฮอร์โมนนี้ยังช่วยวินิจฉัย ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควร และภาวะหมดประจำเดือนได้อีกด้วย

 

2. ฮอร์โมน FSH (Follicular stimulating Hormone)

เป็นฮอร์โมนที่บอกประสิทธิภาพในการทำงานของรังไข่ และผลของฮอร์โมน FSH ยังสามารถคาดคะเนช่วงเวลาแห่งวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ดีเราควรปรึกษาสูตินรีแพทย์

เพื่อรับคำแนะนำการดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved