Call +66 2 826 9999
Mon-Fri 07:00 - 17:00
Sat-Sun 07:00 - 12:00

5 เคล็ดลับ…ปรับพฤติกรรม เพื่อสุขภาพดี

    นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ หรือหมอแอมป์ รักษาการประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มีคำแนะนำเกี่ยวกับ 5 พฤติกรรมที่ช่วยให้เรามีสุขภาพดี และเคล็ดลับวิธีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดียิ่งขึ้น เนื่องในวัน Global Wellness Day (12 มิถุนายน 2564)

1. การนอนที่ดี

ควรนอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง / วัน และไม่ควรนอนเกิน 4 ทุ่ม

2.การออกกำลังกาย

อย่างน้อย 30 นาที / วัน และอย่างน้อย 5 วัน / สัปดาห์

3. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ควรรับประทานผักจำนวนครึ่งหนึ่ง และโปรตีน 1 ใน 4 ของมื้ออาหารนั้น ๆ

4. การควบคุมไขมันร่างกาย

ผู้ชายไม่ควรมีไขมันเกิน 28% และผู้หญิงไม่ควรมีไขมันเกิน 32%

5. การควบคุมความเครียด

โดยเริ่มต้นจาก ไม่เครียด ไม่คิดลบ คิดบวก นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

 

    การปฏิบัติตนตาม 5 ข้อนี้ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ สร้างพฤติกรรมที่ดีในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน  สุขภาพดีนำมาซึ่งความสำเร็จนั่งสมาธิ และเดินจงกรม

Share:

Recommended Packages & Promotions

BWC Vital Check up คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

สุขภาพที่ดี คือของขวัญที่ดีที่สุด แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อคนที่คุณรัก ในราคาพิเศษ

2,900

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved