ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

 

ภูมิคุ้มกันต้านไวรัสของร่างกาย

5 พฤติกรรมเสี่ยงทำร้ายภูมิคุ้มกัน

  • การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
  • ความเครียดสะสม
  • การไม่ออกกำลังกาย
  • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

 

เซลล์เพชฌฆาต (Natural Killer Cells) เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสสามารถแยกแยะและทำลายเซลล์เชื้อโรค รวมถึงไวรัสชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนของ NK Cells สามารถระบุได้ว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนั้นดีเพียงใด

 

ตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย NK Cells

การตรวจความสามารถในการทำงานของ NK Cells หรือเซลล์เพชฌฆาต เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเซลล์มะเร็งเชื้อไวรัส หากมีค่าต่ำกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกันในระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในมลสภาวะต่ำ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

  • ผู้ที่ดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่จัด พักผ่อนน้อย นอนหลับไม่พอเพียง เคร่งเครียด มีความเครียดสะสมเรื้อรัง น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน โรคอ้วน
  • ผู้ป่วยมะเร็ง หรือผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง
  • ผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือรับประทานอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ
  • ผู้ที่รับยาบางประเภท เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบำบัด
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่กำลังพักฟื้นร่างกาย

 

การตรวจนี้สามารถบ่งชี้ว่าร่างกายมีระดับการทำงานของ NK Cells ที่น้อยกว่าปกติ จะนำไปสู่การเกิดภาวะติดเชื้อได้ง่าย เช่น เริม งูสวัด และการติดเชื้อไข้หวัดจากไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่

 

Regenerative NK CellRegenerative NK Cell

Click to Enlarge


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic