ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

Genetic Analysis

“โปรแกรมตรวจยีนโดยละเอียด เจาะลึกพิมพ์เขียวของร่างกายมนุษย์”

       ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนล้วนประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ มากมายเป็นล้านๆ เซลล์ หน้าที่ของเซลล์นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการสร้างพลังงาน และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในนิวเคลียสภายในเซลล์แต่ละเซลล์

 

และแต่ละเซลล์จะมีแท่งโครโมโซม ซึ่งก็คือสายพันธุกรรม (DNA) ที่ขดพันกันเป็นเกลียวอยู่ โดยสายพันธุกรรมนี้ หากเราคลี่ออกมาจะมีความยาวถึง 2 เมตร ในสายพันธุกรรมนั้นประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน (Bases) ได้แก่ Adenine (A), Cytosine (C), Guanine (G), Thymine (T) ลำดับการเรียงตัวกันของกรดอะมิโนเหล่านี้เรียกว่ายีน

 

จึงอาจกล่าวได้ว่ายีนมีหน้าที่ในการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมจากบิดามารดามาสู่ตัวเรา เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของร่างกายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดการแสดงออกถึงลักษณะที่เฉพาะในแต่ละบุคคล โดยในมนุษย์เราพบว่า สายพันธุกรรมของเรา 99.9% มีข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการมีเพียง 0.1% เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่อธิบายว่าเหตุใดมนุษย์เราจึงแตกต่างกัน ทั้งหน้าตา ร่างกาย การเกิดโรคที่แตกต่างกัน

บริการ & โปรโมชั่น