ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

Comprehensive Longevity 100

“โปรแกรมการตรวจเช็กสุขภาพพิเศษเฉพาะบุคคลให้คุณมีสุขภาพดีครบทุกมิติจากภายในสู่ภายนอก”

       เพราะแต่ละบุคคลมีองค์ประกอบทางพันธุกรรม รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต่างกัน นั่นทำให้เราต่างก็มีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว และสุขภาพก็เช่นเดียวกัน

       ที่บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เราเข้าใจในความแตกต่างนั้น โดยออกแบบโปรแกรมการตรวจเช็กสุขภาพพิเศษเฉพาะบุคคล ที่บูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย โดยผสานศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพและตรวจหาความบกพร่องที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการต้านอนุมูลอิสระ การขจัดความเครียด การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้เหมาะสมกับช่วงวัย รวมไปถึงโปรแกรมการตรวจเช็กเพิ่มเติมแบบพิเศษภายในห้องปฏิบัติการเข้าด้วยกัน

       โปรแกรม ‘Comprehensive Longevity 100’ ดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตรวจวัดความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลละเอียดถึงระดับยีนและชีวโมเลกุล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพในการดูแลร่างกาย สามารถวิเคราะห์ไปถึงต้นตอและทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ทันที ตั้งแต่ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อย อันจะส่งผลให้การวางแผนด้านการรักษาสามารถทำได้อย่างทันท่วงที และสอดคล้องไปกับพันธุกรรม เพศ อายุ และความแตกต่างทางกายภาพ รวมถึงการตรวจหาความบกพร่องของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ก่อนที่จะปรับการให้สารอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพ หรือที่เรียกว่า ‘อาหารเสริมเฉพาะบุคคล’ (Tailor-Made Supplement) ซึ่งเป็นการบริการด้านอาหารเสริมในโลกปัจจุบัน เพื่อคืนสู่ความสมดุลให้แก่สุขภาพได้อย่างแท้จริง

บริการ & โปรโมชั่น