ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

Natural Killer Cell

“โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกัน”

       การตรวจความสามารถในการทำงานของ NK Cell หรือเซลล์เพชรฆาต เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเซลล์มะเร็งเชื้อไวรัส หากมีค่าต่ำกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกันในระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในมลสภาวะต่ำ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

 • ผู้ป่วยมะเร็ง           
 • ผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง
 • รูปแบบการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่จัด อดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ (น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ต่อวัน) มีภาวะเครียดสูง น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน 
 • ผู้ที่มีมลภาวะโภชนาการไม่ดี รับประทานอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ เช่น อาหารจำพวกผักผลไม้ โปรตีนเนื้อสัตว์หรือถั่วเป็นต้น
 • ผู้ที่ได้รับยาบางประเภท เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

       สำหรับค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่า เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพที่ดี การตรวจนี้อาจบ่งชี้ว่าร่างกายมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น SLE หรือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น

 

5 พฤติกรรมเสี่ยงทำร้ายภูมิคุ้มกัน

 • การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์
 • ความเครียดสะสม
 • การไม่ออกกำลังกาย
 • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่

 

ซึ่งการตรวจ NK Cell Activity นี้สามารถบ่งชี้ว่าร่างกายมีระดับการทำงานของ NK Cell ที่น้อยกว่าปกติ จะนำไปสู่การเกิดภาวะติดเชื้อได้ง่าย เช่น เริม งูสวัด และการติดเชื้อไข้หวัดจากไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่

NK cell

 

บริการ & โปรโมชั่น