ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

บริการ

"การตัดสินใจดูแล และป้องกันสุขภาพอย่างมีหลักการ จะช่วยนำไปสู่อายุที่ยืนยาวโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด"

เมื่อคนเราอายุมากขึ้น กลไกในร่างกายจะนำพาไปสู่ความเสื่อมและถดถอยทางธรรมชาติ ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพในด้านต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป

ที่ BDMS Wellness Clinic เราใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อตรวจสภาพร่างกายทุกด้านโดยละเอียดจนถึงระดับพันธุกรรมและโมเลกุล โดยการศึกษาร่างกายอย่างถี่ถ้วนนี้ ทำให้เราสามารถคาดการณ์สุขภาพในอนาคต และวางแนวทางป้องกันตลอดจนปรับปรุงสมรรถนะทั้งกายและใจได้ พร้อมด้วยการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆ ในชีวิตประจำวันทั้งการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิต

คลินิกดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ


คลินิกสร้างเสริม และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก


คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี


คลินิกผิวพรรณ, ความงาม และสุขภาพเส้นผม