ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์

Fertility and Women Wellness Clinic

Obstetrician and Gynecologist (สูตินรีแพทย์) | คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี

Education

  • Doctor of Medicine and Board in Obstetrics and Gynecology , Chiang Mai University, Thailand

  • Fellowship in Minimally Invasive Surgery, Laparoscopic and Hysteroscopic surgery, KK Women’s and Children’s Hospital , Singapore

  • Candidate Diploma of Anti-aging, DPU ,Thailand

 

Awards & Certifications

  • Certificate of Exercise and Sport Science
  • Certificate of Robotic Surgery Training, Singapore General Hospital
  • Certificate of training and attendant in many Laparoscopic and Hysterosopic surgery conference in Thailand and abroad.
  • Certificate of attending vaginal laser
  • Certificate of attending American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) Symposium
  • Certified Training of Absolute Fit 60 for Metabolic Health Transformation

กลับหน้ารวมแพทย์