ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
 • slidebg2

แพทย์หญิงสุรีย์พร ศรีตั้งรัตนกุล

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

การศึกษา (Education)

 • Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand
 • Diploma in Practical Dermatology, University Hospital of Wales, Cardiff University, England
 • Diploma in Dermatology, International Training Program by the Royal Thai Government and the Government of Japan
 • Fellowship in Contact Dermatitis and Occupational Dermatology, Institution of Dermatology, Thailand
 • Fellowship in Cutaneous Surgery and Laser, Institution of Dermatology, Thailand
 • Thai Board of Family Medicine, Family Medicine Association, Thailand
 • Master of Medicine in Primary Care Skin Cancer Medicine, University of Queensland, Australia
 • Fellow in Surgical Dermatology, University of Miami, USA
 • Advances in Dermatologic Surgery, Florida Society of Dermatologic Surgeons
 • Obesity Professional Specialist, International Congress of Obesity, Vancouver, Canada
 • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
 • Advanced of Skin Cancer Surgery, Bond University, Australia
 • Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, USA
 • Thai Board of Preventive Medicine

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • The best essay in composing competitive “Balancing Life Style” in Macrobiotics magazine (Cheevajit), one of the best seller health magazines in Thailand
 • Award of Appreciation for contribution made to The Expats Community Pattaya
 • Commemorative Royal Medal of Dedicated to Religion from Her Royal Highness Princess Soamsavali
 • Commemorative Royal Medal of Dedicated to Religion from  Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana

กลับหน้ารวมแพทย์