ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
 • slidebg2

แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

พญ. สุรีย์รัตน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และชำนาญการเสริมด้านผิวพรรณ ความงาม

พญ. สุรีย์รัตน์ ให้คำปรึกษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ลงลึกแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน และให้มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ นอกจากเน้นการมีสุขภาพดีจากภายในแล้ว ยังมีการดูแลเพิ่มเติมจากภายนอกทางด้านผิวพรรณและความงาม เพื่อการดูแลอย่างพิถีพิถันและครบถ้วน

การศึกษา (Education)

 • Certificated of Obesity, Asia-Oceania Conference on Obesity and Malaysian Association for Study of Obesity Scientific Conference.

 • Board of Preventive Medicine, Ministry of Public Health

 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine

 • Fellowship in Dermatologic laser surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 • MSc in Clinical Dermatology, University of Wales College of Medicine

 • Doctor of Medicine Degree, Chulalongkorn University

 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

 

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Mini Master of Management in Health, ASEAN institute of Health Development

 • Cannabis on Medical Use, Department of Medical Service

 • Laser & Aesthetic Skin Therapy: What’s the Truth?, Harvard Medical School

 • Professional Certificate of skin cancer medicine, Bond University, Australia

 • International Congress of Aesthetic Dermatology

 • The A4M Thailand Congress on Anti-Aging and Aesthetic Medicine


กลับหน้ารวมแพทย์