ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
 • slidebg2

แพทย์หญิงกชกร เจริญผลพิบูลย์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

พญ. กชกร มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากต้นเหตุ ทั้งยังได้นำความรู้ทางด้าน Preventive medicine มาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

พญ. กชกร จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงประเทศจีน และได้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ตจวิทยา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาต่อในด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ จนได้รับ American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องโภชนาการกับปัญหาสุขภาพ เพื่อป้องกัน ดูแล และรักษา ตั้งแต่ต้นเหตุของโรค พญ.กชกร จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อาหารเป็นยา (Food as Medicine) มหาวิทยาลัย Monash ประเทศออสเตรเลีย และ สารอาหารเพื่อภาวะสุขภาพดี (Advance Nutrition for Wellne)

การศึกษา (Education)

 • Bachelor of medicine & Bachelor of surgery (MBBS), Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, PR. China
 • Master of Science in Dermatology, Mae Fah Luang University (MSc.), Thailand
 • American Board of Antiaging and Regenerative medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) Diplomate of American College of Lifestyle Medicine Physician, London UK
 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

 • Certificate of completion Exercise Prescription Course (EIMS), Changi Sport Medicine Center, Singapore
 • Certificate of achievement Food as Medicine, MONASH University, Australia
 • Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE), World Obesity Federation, LONDON, United Kingdom
 • Certificate of Completion  “Advanced Nutrition for Wellness”, Integrative Functional Nutrition and Wellness Center
 • Certificate of attendance Lifestyle Medicine “Tools for promoting healthy change”, Harvard Medical School, Boston, USA
 • Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health), Asean Institute for Health Development Mahidol University, Thailand
 • Certificate of participated Nutrition Management: Treating Cardiometabolic Disease, Harvard Medical School, Boston, USA

กลับหน้ารวมแพทย์