ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Preventive Cardiology Clinic)

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเนื่องทางด้านอายุรศาตร์โรคหัวใจจากคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้ศึกษาต่อและเข้าร่วมงานวิจัยสาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือดที่ Mayo Clinic, Rochester, MN, ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมอบรมเพิ่มเติมทางด้านการดูแลและป้องกันหัวใจและหลอดเลือดกับสถาบัน OHSU (Oregon Health & Science University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา (Education)

  • Chiangmai University, Chiang Mai (M.D.), Thailand
  • Mayo Graduate School (M.Sc.), U.S.A.

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

  • Graduate Diploma Program in Clinical Science in Internal medicine, Mahidol University, Thailand
  • Diploma, Thai Board in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
  • Diploma, Thai Board in Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
  • Research Fellowship in Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, MN, U.S.A.
  • National Board Exam of Echocardiography, ASE (American Society of Echocardiography)
  • The Degree of Master in Biomedical Sciences Clinical and Translational Science, Mayo Graduate School, Rochester, MN, U.S.A.

กลับหน้ารวมแพทย์