ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี (Fertility and Women Wellness Clinic)

นายแพทย์พูลศักดิ์ ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ และมีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำเด็กหลอดแก้วและการคัดกรองโรคพันธุกรรมของตัวอ่อน มากด้วยประสบการณ์ในการให้การดูแลรักษามานานเกือบ 30 ปี นายแพทย์พูลศักดิ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproduction) ที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกงานผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช Surgical Pelviscopy ที่ประเทศเยอรมนี

การศึกษา (Education)

  • M.D. Chulalongkorn University, Thailand
  • Master of Business Administration, Sasin Graduate School of Administration, Chulalongkorn University

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

  • Residency training at Chulalongkorn University Hospital
  • Diploma of Thai Board of OB/GYN
  • Assisted Human Reproduction, UK
  • Diploma in Sugical Pelviscopy, Germany

กลับหน้ารวมแพทย์