ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์

ผู้อำนวยการคลินิกสร้างเสริม และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic)

ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) นพ. ประวีร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา

จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา เสตท สหรัฐอเมริกาและได้ไปศึกษาต่อด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ผศ.ดร.นพ.ประวีร์ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ Royal Life Anti-Aging และแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์ประจำทีมฟุตบอล ทีมชาติไทย และแพทย์ประจำทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

การศึกษา (Education)

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Doctor of Philosophy in Movement Science (Sport Medicine - Exercise Physiology), Florida State University
  • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
  • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

กลับหน้ารวมแพทย์