ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

แพทย์หญิงสร้อยเพชร วีระไวทยะ

Regenerative Wellness Clinic

พญ.สร้อยเพชร วีระไวทยะ จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะฝึกเข้าอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

จากนั้นแพทย์หญิงสร้อยเพชรได้ศึกษาต่อทางด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับ American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนทดแทนจากธรรมชาติ (Bio-Identical Hormone Replacement Therapy) จากสถาบันเดียวกัน และศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้วิตามินทางหลอดเลือด (Intravenous Nutrition Therapy) จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันแพทย์หญิงสร้อยเพชรเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ เชี่ยวชาญการดูแลคนไข้ในกลุ่มที่มีปัญหาด้านฮอร์โมน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน และรวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการของคนไข้อีกด้วย

การศึกษา (Education)

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Diploma of the Board of Obstetrics and Gynecology,The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
  • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 

รางวัลเกียรติยศและวุฒิบัตร (Awards & Certifications)

  • Certificate of Attendance in Chelation Therapy, Chelation Medicine Association, Thailand
  • Certificate in Bio-Identical Hormone Replacement Therapy, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Certificate in Injectable Nutrients, Australian College of Nutritional and Environmental Medicine, Australia
  • Certificate of Attendance in Stem Cell Research, Osaka University, Japan

กลับหน้ารวมแพทย์