ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
  • slidebg2

แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

Regenerative Clinic

จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม

หลังจากนั้นได้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านตจวิทยา(ผิวหนัง) เนื่องจากมีความสนใจและเล็งเห็นปัญหาของโรคอ้วน จึงเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับโรคอ้วน และสารอาหาร จนได้รับประกาศนียบัตรจาก World Obesity Federation ลอนดอน สหราชอาณาจักร American Naturopathic Board Certified of Nutritional Wellness สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันแพทย์หญิงจิรา หนึ่งในแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ของ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย โรคอ้วน สารอาหารวิตามิน และผิวหนัง

 

การศึกษา

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

 

 

กลับหน้ารวมแพทย์