ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
 • slidebg2

ทีมแพทย์

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ที่จะให้บริการด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้คัดสรรทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากสหสาขาวิชาชีพไว้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้รับบริการทุกท่าน

 • นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

  ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และแพทย์ผู้ชำนาญการในด้านการควบคุมน้ำหนัก (Fellowship in Obesity Medicine) จากสมาคม American Society of Bariatric Physicians (ASBP) ที่ เมืองเดนเวอร์ โคโรราโด สหรัฐอเมริกา


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

  พญ.สร้อยเพชร แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ประจำคลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ดูแลคนไข้ในกลุ่มที่มีปัญหาด้านฮอร์โมน ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน รวมถึงการดูแลภาวะโภชนาการของคนไข้อีกด้วย


  ดูรายละเอียด
 • ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์

  ผู้อำนวยการคลินิกสร้างเสริม และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic)

  ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) นพ. ประวีร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา


  ดูรายละเอียด
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jirí Dvorák)

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Rehabilitation Clinic)

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jirí Dvorák) ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและอาการบาดเจ็บทางการกีฬา พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา และดำรงตำแหน่งอดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) กว่า 23 ปี


  ดูรายละเอียด
 • ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

  ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร (Digestive Wellness Clinic)

  ศ.พญ. วโรชา มหาชัย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหาร ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการแพทย์เฉพาะทาง และผลงานทางด้านวิชาการเป็นเวลาหลายสิบปีในแคนาดาและอเมริกาเหนือ


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

  ผู้อำนวยการคลินิกป้องกันและดูแลสุขภาพหัวใจ (Director of Preventive Cardiology Clinic)

  แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นในการดูแลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์หญิงวลัยลักษณ์ เกียรติธนากร

  ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม (Director of Dental Wellness Clinic)

  ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร มีความชำนาญทั้งด้านทันตกรรมและการบริหารจัดการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและมีความมุ่งมั่นที่ต้องการผลักดันให้คลินิกทันตกรรมของ BDMS Wellness Clinic พร้อมให้บริการทุกด้าน


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

  ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี (Fertility and Women Wellness Clinic)

  นายแพทย์พูลศักดิ์ ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ และมีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงอรพินท์ ภูมิสุวรรณ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลแนส คลินิก และผู้อำนวยการคลินิกผิวพรรณ ความงามและสุขภาพเส้นผม

  พญ.อรพินท์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อเป็นผู้ชำนาญการด้านผิวหนังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

  ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส กรุงเทพ (RoyalLife Wellness Bangkok)

  แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ของ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้งยังชำนาญการเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย โรคอ้วน สารอาหารวิตามิน และผิวหนัง


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงปิยะมาศ สิทธิปรีดานันท์

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) | คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และชำนาญการด้านเกี่ยวกับการฟื้นฟูบำรุงระบบสมอง รวมถึงการแพ้อาหาร สุขภาพของลำไส้ และภูมิแพ้อีกด้วย


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงกชกร เจริญผลพิบูลย์

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

  พญ. กชกร มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพจากต้นเหตุ ทั้งยังได้นำความรู้ทางด้าน Preventive medicine มาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงสุรีย์พร ศรีตั้งรัตนกุล

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง

  Passionate Dermatologist with extensive experience in Cosmetic Dermatology and Anti-Aging Medicine, Dr.Sureeporn trained with leading University in Thailand, UK and USA.


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงสุรีย์รัตน์ ศรีตั้งรัตนกุล

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

  พญ. สุรีย์รัตน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และชำนาญการเสริมด้านผิวพรรณ ความงาม


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงอติยา รุ่งแจ้ง

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการดูแลแบบองค์รวม


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม (Assistant Director of Dental Wellness Clinic)

  ทพญ.สุชาดา ผู้ชำนาญการด้านส่วนศัลยกรรมและส่วนบูรณะ สามารถตรวจและวางแผนการรักษาโดยองค์รวมสำหรับผู้ที่มีปัญหาการบดเคี้ยว หรือผู้ประสงค์ที่จะแก้ไขเรื่องความสวยงาม


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม (Assistant Director of Dental Wellness Clinic)

  Dr. Kittipong works as a restorative and esthetics dentistry specialist in private hospital for over 20 years.


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์หญิงผลิกา เหลืองเรืองรอง

  คลินิกทันตกรรม (Dental Wellness Clinic)

  As an active Operative dentist who has special interest in Cosmetic Dentistry, delivering great smile has always been my biggest passion.


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์สมโภช อังคณาวิริยารักษ์

  คลินิกทันตกรรม (Dental Wellness Clinic)

  ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิกทันตกรรม


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

  คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Preventive Cardiology Clinic)

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ

  คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด (Preventive Cardiology Clinic)

  แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิง อาทิสา วศินารมณ์

  คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี (Fertility and Women Wellness Clinic)

  สูตินรีแพทย์และผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงวราธิป โอทกานนท์

  Fertility and Women Wellness Clinic

  Obstetrician and Gynecologist (สูตินรีแพทย์) | คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและส่งเสริมสุขภาพสตรี


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงรุ่งทิวา กมลเดชเดชา

  Fertility and Women Wellness Clinic

  Obstetrician and Gynecologist (สูตินรีแพทย์)


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์ ธนิก โชคจิรวัฒน์

  Fertility and Women Wellness Clinic

  Specialty: Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology and Infertility Medicine


  ดูรายละเอียด