ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู
 • slidebg2

ทีมแพทย์

ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นทุ่มเท ที่จะให้บริการด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้คัดสรรทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากสหสาขาวิชาชีพไว้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้รับบริการทุกท่าน

 • นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก | Regenerative Clinic

  นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) ผู้ชำนาญการด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging & Regenerative Medicine) จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อทางด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับวุฒิบัตร American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา


  ดูรายละเอียด
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jirí Dvorák)

  ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิก | Musculoskeletal and Sports Clinic

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jirí Dvorák) ศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยา ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันความผิดปกติของกระดูกสันหลังและอาการบาดเจ็บทางการกีฬา พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา และดำรงตำแหน่งอดีตประธานฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) กว่า 23 ปี


  ดูรายละเอียด
 • ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

  ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพทางเดินอาหาร | Digestive Wellness Clinic

  ศ.พญ. วโรชา มหาชัย เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหาร ที่พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการแพทย์เฉพาะทาง และผลงานทางด้านวิชาการเป็นเวลาหลายสิบปีในแคนาดาและอเมริกาเหนือ


  ดูรายละเอียด
 • ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร

  คลินิกทันตกรรม

  ทพญ. วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ได้ร่วมริเริ่มการให้บริการทันตกรรมเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ


  ดูรายละเอียด
 • นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

  Fertility Clinic

  ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ดูรายละเอียด
 • ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์

  Musculoskeletal and Sports Clinic

  ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ นพ. ประวีร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงอรพินท์ ภูมิสุวรรณ

  Regenerative Clinic

  พญ.อรพินท์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อเป็นผู้ชำนาญการด้านผิวหนังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงสร้อยเพชร วีระไวทยะ

  Regenerative Clinic

  พญ.สร้อยเพชร วีระไวทยะ จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่จะฝึกเข้าอบรมแพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์หญิงสุชาดา ก้องเกียรติกมล

  คลินิกทันตกรรม

  นอกจากประสบการณ์ในการทำงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย และ วิทยากรในงานประชุมต่าง ๆ อีกด้วย


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

  คลินิกทันตกรรม

  Dr. Kittipong works as a restorative and esthetics dentistry specialist in private hospital for over 20 years.


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงปิยะมาศ สิทธิปรีดานันท์

  Regenerative Clinic

  จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น ได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา


  ดูรายละเอียด
 • แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

  Regenerative Clinic

  จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม


  ดูรายละเอียด
 • ทันตแพทย์หญิงผลิกา เหลืองเรืองรอง

  คลินิกทันตกรรม

  As an active Operative dentist who has special interest in Cosmetic Dentistry, delivering great smile has always been my biggest passion.


  ดูรายละเอียด