ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

ข้อมูลสุขภาพน่ารู้

Ask the Experts: E.P. 7 - Activities and body movements can help enhance memory function and brain performance

1 หน้า
4 Mar 2019
9856
4 Mar 2019

การใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย และการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลอย่างมากต่อการเสริมสร้างสุขภาพของสมอง มาเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพว่ามีส่วนช่วยในการบริหารสมองได้อย่างไร


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic