ติดต่อ +66 2 826 9999
เวลาทำการ : 08.00-17.00 จันทร์-ศุกร์,08.00-12.00 เสาร์ |
เมนู

ข้อมูลสุขภาพน่ารู้

ผมร่วงหลังคลอด จัดการได้

คุณแม่หลายท่านประสบปัญหาผมร่วงหลังคลอดบุตร โดยอาการผมร่วง ผมบางดังกล่าวนั้น เป็น

1 หน้า
9 Jun 2021
181

ผมร่วงหลังคลอด จัดการได้​


เป็นที่ทราบกันดีว่า คุณแม่หลายท่านประสบปัญหาผมร่วงหลังคลอดบุตร โดยอาการผมร่วง ผมบางดังกล่าวนั้น เป็นอาการแบบเฉียบพลันของภาวะ Telogen Effluvium ​

เพราะวงจรชีวิตของเส้นผมมี 3 ระยะ ระยะแรก คือ

  • ระยะงอกของเส้นผม (Anagenic Phase)
  • ระยะที่สอง คือ ระยะพัก (Catagen Phase) และ
  • ระยะที่สาม คือ ระยะเตรียมหลุดร่วง (Telogen Phase)

เพราะฉะนั้น ภาวะ Telogen Effluvium คือ ภาวะที่ผมในระยะงอกนั้นมีสัดส่วนลดลงประมาณ 50% หรือพากันเข้าสู่ระยะพักและเตรียมหลุดร่วงมากขึ้น ทำให้ปริมาณผมที่ร่วงในแต่ละวันมีจำนวนมากกว่าปกติ ​ ภาวะ Telogen Effluvium จะหายไปหรืออาการผมร่วงหลังคลอดนี้จะกลับมาเป็นปกติ ภายใน 3 – 6 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล​

หากคุณแม่ท่านใดมีความกังวล ไม่แน่ใจว่าปริมาณผมที่ร่วงหลังคลอดของตัวเองเป็นปริมาณที่ปกติหรือไม่ หรือต้องการบรรเทาอาการผมร่วงหลังคลอดให้ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ อาการผมร่วง และจัดโปรแกรมการรักษาผมร่วงหลังคลอดที่เหมาะสมกับคุณแม่แต่ละท่าน ​
​​

Bioscor #ผมร่วง #ผมบาง #รักษาผมร่วง #รักษาผมบาง

 

 

 Aesthetic & Hair Wellness Clinic (คลินิกผิวพรรณ ความงามและเส้นผม)

 

ผมร่วง หลังคลอด


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic