ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
10-3-17056-5-0001

Pro4 (โพรไบโอติกส์)

โพรไบโอติกส์ นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา 4 สายพันธุ์ รวม 1 หมื่นล้าน ซีเอฟยู (CFU)/แคปซูล

Shopping:
Lazada

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ประกอบด้วยโพรไบโอติกส์ 4 ชนิด รวม 6.8 พันล้าน ซีเอฟยูต่อแคปซูล​

ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขสารบบอาหาร: 10-3-17056-5-0001


Share:

You might be interested

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved