Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

วันนอนหลับโลก | World sleep day 2021

นอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสุด นอนอย่างไรให้มีคุณภาพ

1 Pages
19 Mar 2021
1371
19 Mar 2021

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day 2021) ‘Regular Sleep, Healthy Future’

 

เนื่องในวันนอนหลับโลกปี 2564 นี้ BDMS Wellness Clinic รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการนอนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสุด เพราะการเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมเป็นประจำส่งผลให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น และวิธีที่ดีที่สุดคือทำให้ช่วงเวลาการตื่นและการนอนสอดคล้องกับนาฬิกาในร่างกายของเรา นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ รักษาการประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และแพทย์หญิงสร้อยเพชร วีระไวทยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการนอนหลับ นอนอย่างไรให้มีคุณภาพ พร้อมเทคนิคเพื่อการนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่ม

10 วิธี เพื่อการนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม

ถึงแม้ว่าจะมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการนอนหลับ เช่น สิ่งแวดล้อม ความเครียด หรือยาที่รับประทาน แต่การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานการควบคุมการนอนหลับ (Two-process model of sleep regulation) ซึ่งประกอบด้วย 2 กระบวนการสำคัญ คือ ระบบจังหวะชีวภาพ (Process C) และระบบสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย (Process S) ช่วยให้เกิดวงจรการนอนหลับที่เหมาะสมได้ ระบบจังหวะชีวภาพ (Circadian Process หรือ Process C) เป็นตัวควบคุมจังหวะการทำงานของร่างกายในสอดคล้องกับนาฬิกาในร่างกายเรา หรือนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ถูกควบคุมโดย Suprachiasmatic Nucleus (SCN) ซึ่งเป็นบริเวณเล็ก ๆ ในสมองส่วนไฮโปทาลามัส ควบคุมวงจรการตื่นและการนอน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับอิทธิพลจาก แสงสว่าง และ ระดับของฮอร์โมนเมลาโทนิน เมื่อฟ้าเริ่มมืดหรือแสงสว่างลดลง ร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน ทำให้รู้สึกง่วงนอน และระดับเมลาโทนินจะค่อย ๆ ลดลงพร้อมกับการกลับมาของแสงอาทิตย์ในตอนเช้า หากแต่การหลั่งเมลาโทนินสามารถถูกยับยั้งได้เมื่อเจอแสงไฟ ความสว่างของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือ เพราะฉะนั้นแสงสว่างดังกล่าวส่งผลให้การนอนหลับล่าช้าลงได้ ระบบสมดุลของสิ่งแวดล้อมภายในร่างกาย (Homeostatic Process หรือ Process S) กระบวนการเอส เป็นกลไกที่ทำให้เกิดความต้องการนอนหลับ (Sleep Drive) โดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราตื่นนอน โดยขณะที่เรากำลังตื่น สมองจะสะสมสารอะดีโนซีน (Adenosine) ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (ATP) ของสมอง เมื่อระดับสารอะดีโนซีน (Adenosine) สูงขึ้นจะส่งผลให้เรารู้สึกง่วงนอน เมื่อเรานอนหลับสารเหล่านี้จะถูกกำจัดออกไปทำให้เรารู้สึกสดชื่นอีกครั้ง เพราะฉะนั้นพยายามอย่างีบหลับในช่วงบ่ายนานเกินกว่า 30-45 นาที เพราะจะทำให้สารที่ส่งเสริมการนอนหลับตอนกลางคืนหายไป ส่งผลให้เรานอนหลับยากขึ้น เพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ เราจึงควรดูแลให้ทั้งสองระบบนี้สมดุลกันอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาเข้านอนควรลดระดับแสงไฟในห้องและหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินให้รู้สึกง่วง และหลีกเลี่ยงการนอนหลับที่นานเกินไประหว่างวัน เพื่อให้สมองสะสมสารที่ทำให้ง่วงนอนอย่างเพียงพอ พร้อมการพักผ่อนเมื่อหมดวัน ด้วยความปรารถนาดีจาก BDMS Wellness Clinic LINE: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/rdIDv1A #BDMSWellnessClinic #สุขภาพที่ดีเริ่มที่การป้องกัน

#PreventiveMedicine #WorldSleepDay #นอนหลับ


แหล่งที่มา:

แหล่งอ้างอิง 1. DelRosso L. Regular Sleep for a Healthy Future [Internet]. World Sleep Society. 2020 [cited 2021 Feb 3]. Available from: https://worldsleepday.org/ 2. Borbély AA, Daan S, Wirz-Justice A, Deboer T. The two-process model of sleep regulation: a reappraisal. Journal of sleep research. 2016;25(2):131-43. 3. ตนุพล วิรุฬหการุญ. นอนถูกวิธี สุขภาพดี ตลอดชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อมรินทร์เฮลท์, 2561.


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic