Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Thin Prep

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)

ปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็งเต้านม และยังมีอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยถึง 7 คนต่อวัน โรคมะเร็งปากมดลูกเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus; HPV) เป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ และร้ายแรงกว่านั้นคือการที่เราได้รับเชื้อโดยที่เราไม่รู้ตัว หรือเมื่อรู้ก็อาจสายเกินไปที่จะรักษา​

 

เราสามารถป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจภายในและเพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร้อมรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ​

ผู้หญิงที่ควรตรวจภายใน และมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่ควรได้รับการตรวจครั้งแรก หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณ 3 ปี​
 • ผู้หญิงทั่วไปที่เคยมีเพศสัมพันธ์​
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน​
 • ผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป​
 • ผู้หญิงที่เว้นว่างจากการตรวจมาระยะหนึ่งแล้ว​
 • ผู้หญิงที่มีอาการตกขาวผิดปกติ หรือมีเลือดออกผิดปกติ​
 

วัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV มีจำนวน 2 ชนิด ได้แก่

 1. วัคซีน Cervarix (2 สายพันธุ์) ป้องกันเชื้อไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
 2. วัคซีน Gradasil (4 สายพันธุ์) ป้องกันเชื้อไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่

 

ข้อดีของ HPV Vaccine

 • สามารถฉีดร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้
 • มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัส HPV
 • มีผลข้างเคียงน้อย บางท่านอาจมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่หายได้เอง
 • สามารถป้องกันไวรัส HPV ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

 

การฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง​
การฉีดวัคซีน HPV ต้องฉีดให้ครบถ้วนทั้งหมด 3 ครั้ง *แต่ในเด็กผู้หญิง หากฉีดเข็มแรกก่อนอายุ 15 ปี สามารถฉีดวัคซีนเพียง 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน​

 • ครั้งที่ 1 : ฉีดในวันที่กำหนดเลือก​
 • ครั้งที่ 2 : ฉีดหลังจากเข็มแรก 1-2 เดือน​
 • ครั้งที่ 3 : ฉีดหลังจากเข็มที่สอง 6 เดือน​ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมั่นตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

* รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์เบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ​(15 นาทีแรก) *

ลงทะเบียนที่นี่