Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

igG4 Food Intolerance

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงในเด็ก (IgG4 Food Intolerance Test)

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงในเด็ก (IgG4 Food Intolerance Test)

          ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาไม่ว่าจะเป็นการทำงานของสมอง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ และระบบภูมิคุ้มกัน การดูแลสุขภาพเด็กในทุกช่วงวัยจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ใส่ใจเป็นพิเศษ

         แต่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ มีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น การนอนพักผ่อน อากาศ การออกกำลังกาย สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน มลภาวะ โรคระบาด ซึ่งหากในวัยเด็กมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง ป่วยบ่อย จะเกิดการรบกวนพัฒนาการของเด็กได้

          สิ่งที่พ่อแม่มักจะลงทุนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีคือ อาหารที่ดี มีสารอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามิน สารสำคัญต่างๆ แต่หากอาหารที่ทานทุกวันไม่เหมาะสมและทำให้เกิดอาการแพ้แบบแฝง ทำให้เด็กๆ อาจมีอาการดังต่อไปนี้
 

สัญญาณและอาการแสดงของภูมิแพ้อาหารแฝงในเด็ก (IgG4 Food Intolerance)

  • ปวดศีรษะเรื้อรัง
  • ภาวะสมาธิสั้น
  • คัดจมูก น้ำมูกไหลเรื้อรัง เป็นหวัดบ่อย
  • ผื่นลมพิษเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ
  • ท้องเสีย ลำไส้ระคายเคือง (IBS) ลำไส้อักเสบ (Crohn’s disease)
  • ท้องผูก จุกเสียดแน่นท้อง มีแก๊ซในท้องเยอะ

 

ภูมิแพ้อาหารแฝง ต่างจากการแพ้อาหารเฉียบพลันอย่างไร?

         การแพ้อาหารแบบแฝง (IgG4 Food Intolerance) นั้นแตกต่างไปจากการแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน (Food Allergy) ที่จะแสดงอาการให้เห็นทันทีหลังสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ แต่การแพ้อาหารแบบแฝงจะเกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารชนิดเดิมอย่างซ้ำๆ จนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าใจว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม อาการจะแสดงแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล และไม่แสดงอาการในทันที มักจะเกิดหลังรับประทานอาหารที่แพ้แล้วหลายวัน ทำให้สังเกตได้ยาก และทำให้ไม่สามารถระบุชนิดอาหารที่แพ้ได้ อาการที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความหลากหลาย เรื้อรังแต่ไม่รุนแรง
 

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG4 Food Intolerance Test) และวิธีการปฏิบัติตนหลังตรวจ

         โดยปกติแพทย์จะแนะนำให้เด็กที่มีอาการข้างต้นหรือมีภาวะดังต่อไปนี้ พิจารณาเข้ารับการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG4 Food Intolerance Test)

  • มีอาการของภูมิแพ้อาหารแฝงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีอาการของภูมิแพ้อาหารแฝง เด็กที่เคยตรวจภูมิแพ้แบบ IgE แต่ผลตรวจเป็น Negative
  • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
  • เด็กที่ชอบรับประทานอาหารซ้ำๆ

 

ผลตรวจของภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG4 Food Intolerance Test)

         จะแจ้งผลว่าอาหารชนิดใดทำปฏิกิริยากับระบบภูมิต้านทานของคน ๆ นั้นบ้าง โดยแพทย์และนักกำหนดอาหารจะให้คำแนะนำในการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง เพื่อลดอาการแสดงที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนอื่น ๆ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนในระยะยาว