Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

BWC Bioscor Hair & Scalp Laser

โปรแกรมกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยเลเซอร์ ทำให้รากผมเก่าที่เสื่อมสภาพมีการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ถึง 20%

จะทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์รากผมให้มีการเกิดใหม่ของเส้นผม การทำงานของเครื่องจะทำโดยการยิงเลเซอร์ลงไปบริเวณหนังศีรษะตามแนวของเส้นผมที่มีปัญหา โดยแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดการกระตุ้นของเซลล์รากผม ทำให้รากผมเก่าที่เสื่อมสภาพมีการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ถึง 20% และรากผมที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น สามารถทำควบคู่ไปกับการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น และควรทำทุก 2 สัปดาห์

 

การทำเลเซอร์นั้นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเท่านั้น โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวางแผนการรักษาและระยะเวลาการทำเลเซอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการผมร่วง และสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคล

 

Hair Wellness Clinic

 

 

 

[สอบถามหรือนัดหมาย คลิกที่นี่]

 

Services & Promotions