Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ตรวจเช็กสุขภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย

ไม่ว่าจะวัยไหน... การรู้ทัน! ป้องกันได้ดีกว่า​

1 Pages
6 Jun 2022
1612

 

เช็กสุขภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย

        ช่วงวัย 50 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น ระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทำงานไม่เหมือนสมัยหนุ่ม สาว จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงตามมา ดังนั้น การตรวจสุขภาพในวัย Silver Age 50 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค และภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งบางรายอาจมีภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลง ความแข็งแรงของร่างกายเสื่อมถอยลงซึ่งการตรวจสุขภาพในช่วงอายุนี้ จึงควรเน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive check up) ดังนี้ 

 

การตรวจคัดกรองมะเร็ง 

  • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม : ผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจเต้านมทุกปี แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม หรือควรตรวจตามเหมาะสม  
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : ผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจทุก 1 ปี หากอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตามความเหมาะสม
  • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก : คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยสำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และยิ่งต้องตรวจสุขภาพหากมีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติคนในครองครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ มีญาติใกล้ชิดที่เสียชีวิตจากโรคนี้ 


การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 

  • คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ชายและผู้หญิงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน แต่ผู้หญิงจะมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่า แนะนำให้ทำการตรวจมวลกระดูกหรือการวัดความหนานแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DEXA Scan ที่มีความแม่นยำ และยังแสดงผลให้เห็นปริมาณกล้ามเนื้อ  รวมถึงปริมาณไขมันในร่างกายอีกด้วย

 

การตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด 

  • สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) เพื่อหาโรคอันตราย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน ใช้เวลาในการตรวจเพียง 10-15 นาที และการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง (Ultrasound carotid artery) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูน หรือคราบไขมันเกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้นจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดสมอง (Stoke)

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ 

  • ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจอุจจาระทุกปี หรือ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก โดยหลังจากอายุ 50 แล้วควรได้รับการส่องกล้องตรวจทุก ๆ 3 – 5 ปี ซึ่งการส่องกล้อง เป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่ไม่อันตราย ไม่ต้องนอนพัก และไม่มีแผลผ่าตัด

 

        หากมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจภาวะโรคสมองเสื่อมเพิ่มเติม พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่ง 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม เป็นความถดถอยในการทำงานของสมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่ง แล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่น ๆ สาเหตุมาจากเรื่องอายุที่มากขึ้นและจากพันธุกรรม ดังนั้นการตรวจสุขภาพจะทำให้แพทย์สามารถตรวจพบภาวะดังกล่าวได้แต่เนิ่น ๆ และถ้าอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรได้รับการประเมินสมรรถภาพการทำงานของสมอง 
    
        หลายโรคที่ยังไม่แสดงอาการแต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้นควรเริ่มต้นดูแลตนเองและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี คลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic

Related Article