Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

เพราะความอ้วนหรือผอม ดูเพียงภายนอกไม่ได้

เคยสังเกตไหมว่า คนที่น้ำหนักตัวเท่ากันสูงเท่ากันแต่ทำไมบางคนดูอ้วนและบางคนดูผอม หรือคน

1 Pages
28 Jun 2021
5386

เพราะความอ้วน หรือ ผอม ดูเพียงภายนอกไม่ได้​

มาทำความรู้จักกับ DEXA Scan กันเถอะ!​

เคยสังเกตไหมว่า คนที่น้ำหนักตัวเท่ากันสูงเท่ากันแต่ทำไมบางคนดูอ้วนและบางคนดูผอม หรือคนผอมบางคน ก็มีรูปร่างไม่กระชับ มีกล้ามเนื้อน้อย จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าคนผอมก็มีไขมันตามร่างกายสูงได้เช่นกัน​

เนื่องจากองค์ประกอบหลักของร่างกายนั้น ประกอบไปด้วยกระดูก ไขมัน และกล้ามเนื้อ โดยทุกองค์ประกอบ จะมีสัดส่วนปริมาณเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันไปในแต่ละเพศ ตามธรรมชาติร่างกายของผู้หญิงจะมีสัดส่วนไขมันมากกว่าผู้ชาย และผู้ชายก็มีสัดส่วนกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิง ​

ดังนั้นการคำนวณด้วยน้ำหนักและส่วนสูง หรือที่เรียกว่า Body Mass Index (BMI) จึงเกิดการคลาดเคลื่อนได้ ในกรณีที่ว่าคนที่น้ำหนักและส่วนสูงเท่า ๆ กัน จะมีปริมาณกล้ามเนื้อและไขมันไม่เท่ากันนั่นเอง เช่น คนหนึ่งเป็นนักกีฬา มีกล้ามเนื้อมาก แต่อีกคนหนึ่งขาดการออกกำลังกาย ปริมาณไขมันสูง แม้จะมี BMI ที่เท่ากัน แต่ลักษณะภายนอกจะแตกต่างกันโดยชัดเจน​

ปัจจุบันทางการแพทย์มีการตรวจ Body Composition หรือองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้เครื่องที่ชื่อว่า Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA หรือ DEXA) โดยเครื่องนี้เป็นการสแกนร่างกาย ซึ่งจะแสดงผลให้เห็นปริมาณกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมัน และปริมาณกระดูก​

คนที่มีน้ำหนักตัวน้อยหรือมีรูปร่างผอมอย่าเพิ่งวางใจ เพราะหากเมื่อสแกนแล้วพบว่ามีปริมาณไขมันมาก (ผู้หญิงไม่ควรเกิน 32% และผู้ชายไม่ควรเกิน 28%) แต่มีปริมาณกล้ามเนื้อน้อยหรือที่เราเรียกว่า คนผอมแต่มีไขมันเยอะ (Skinny Fat) ซึ่งถ้าพบว่าไขมันที่มีมากกว่าปกตินั้นมักสะสมอยู่ที่ช่องท้อง (Visceral Fat) ​ มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและขาดการออกกำลังกาย พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง ได้เช่นกัน​

ด้วยผลของการตรวจ DEXA จะสามารถทำให้แพทย์ได้เห็นสัดส่วนของกระดูก ไขมัน และกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตามผลของการออกกำลังกาย เช่น การเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ หรือ การลดมวลไขมัน ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น​

#PreventiveMedicine #DEXA #โรคอ้วน

 

 

 Regenerative Wellness Clinic (คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ)

 


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic

Related Article