Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ตัดเหงือกเจ็บหรือไม่ กี่วันถึงจะหาย

การผ่าตัดเหงือกเป็นศัลยกรรมเล็กที่มีความปลอดภัยสูงมาก โดยปกติจะทำภายใต้การฉีดยาชา

1 Pages
15 Jun 2021
2524

ตัดเหงือกเจ็บหรือไม่? กี่วันถึงจะหาย?​

การผ่าตัดเหงือกเป็นศัลยกรรมเล็กที่มีความปลอดภัยสูงมาก โดยปกติจะทำภายใต้การฉีดยาชาเฉพาะที่ ทำให้ระหว่างการรักษา คนไข้จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดใด ๆ

 

  • ภายหลังการรักษาในช่วง 3 – 5 วันแรก อาจจะมีอาการระบมเล็กน้อยหรือไม่สบายแผลบ้าง
  • อาการปวดโดยส่วนใหญ่ มักเป็นการปวดระดับต่ำ ๆ ที่สามารถควบคุมได้โดยยาแก้ปวดที่ทันตแพทย์จะแนะนำให้กับคนไข้หลังการตัดเหงือก
  • หากปฏิบัติตามคำแนะนำหลังการรักษาโดยทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด อาการแทรกซ้อนหรือความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นได้น้อย​

#YourSmileOurPassion #ตัดเหงือก #GummySmile #ยิ้มเห็นเหงือก

 

 

Dental Clinic Dental Wellness Clinic (คลินิกทันตกรรม)

 


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic