Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

อาการและการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบ

ตับอักเสบ หรือภาวะ “ไขมันพอกตับ” อาจเกิดได้จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หลายชนิด สามารถนำไปสู่

1 Pages
28 Jul 2020
866

อาการและการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบ

 

ตับอักเสบ อาจเกิดได้จากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ บี ซี ดี อี หรือภาวะ “ไขมันพอกตับ” ก็สามารถนำไปสู่โรค “ตับแข็ง”ได้ การมีภาวะไขมันไปพอกตับนั้น เกิดได้ทั้งกับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ในทางการแพทย์เรียกว่า Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) เพราะเกิดจากความผิดปกติในระบบเผาผลาญ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือมีไขมันในเลือดสูง ทำให้ไขมันไปสะสมอยู่ที่ตับนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับ เพราะมีไขมันสะสมที่ตับเกินกว่า 5-10% ของน้ำหนักตับนั้นเอง ไขมันที่พอกตับจะทำให้เซลล์ตับอักเสบ เกิดพังผืดและตาย นำไปสู่โรคตับแข็งได้นั้นเอง

ดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการมีภาวะไขมันพอกตับ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษา ร่วมกับการลดน้ำหนักปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร จะมีส่วนช่วยให้ไขมันในตับลดลงได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

อาการและการติดเชื้อของไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิด
เชื้อชนิดเอ
ติดต่อกันได้ทางการรับประทานอาหาร น้ำดื่ม ผัก ผลไม้ที่มีเชื้อปนเปื้อน จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ดีซ่าน


เชื้อชนิดบี
ติดเชื้อระหว่างการคลอด ทำให้เกิดการแฝงตัวเป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง มักเกิดจากการติดเชื้อ จากแม่สู่ลูก ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับได้ในระยะยาว หากไม่ได้รับการติดตามรักษาที่เหมาะสม

เชื้อชนิดซี
ติดเชื้อจากการรับเลือดหรือการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น เช่น การสัก หรือการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด มักทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของตับ และเกิดพังผืดสะสมในตับจนกลายเป็นตับแข็งในที่สุด

เชื้อชนิดดี
อาการติดเชื้อมักเกิดขึ้นพร้อมกับไวรัสตับอักเสบบีหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแฝงอยู่ โดยจะทำให้เกิดอาการตับอักเสบซ้ำซ้อน และต้องรักษาควบคู่ไปกับตับอักเสบบี
 

เชื้อชนิดอี
ติดเชื้อจากการทานอาหารไม่สุก พบได้ในเนื้อสัตว์เช่น หมู กวาง และสัตว์อื่น ๆ ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน ตัวเหลืองตาเหลือง และอาจมีอาการนานถึง 2-3 เดือน

เพราะตับเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และยังช่วยกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหาร ควรหมั่นเช็กสุขภาพและปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบ

 

ในทุกวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันตับอักเสบโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก และเป็นหนึ่งในสี่วัน ที่ให้ความตระหนักในเรื่องสุขภาพ ร่วมกับมาลาเรีย วัณโรคและเอชไอวี/เอดส์

#วันตับอักเสบ

 

 


 Regenerative Wellness Clinic (คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ)


แหล่งที่มา:

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มารู้จักไวรัสตับอักเสบกัน. ออนไลน์. สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต, https://www.tm.mahidol.ac.th/…/hospital-viral-hepatitis-th.… ค้นเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563.


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic

Related Article