Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กได้อย่างไร

​สุขภาพจิต ส่งผลต่อวิธีคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์, การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อ

1 Pages
10 Oct 2020
2286

ความเครียด...ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กได้อย่างไร
วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี​ วันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day​)
“เด็กก็เครียดได้”​


​สุขภาพจิต ส่งผลต่อวิธีคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์, การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่อาจกระทบต่อการดำเนินชีวิต เด็กที่มีสุขภาพจิตดีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ้าน โรงเรียน หรืออยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ​

แต่ในปัจจุบัน ปัญหาภาวะเครียดในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บางครั้งเด็กไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต (Mental Disorders) หากปล่อยไว้หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง พฤติกรรมเหล่านั้นอาจคงอยู่และมีผลต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ดังนั้นการได้รับวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด​

ผู้ปกครองควรตระหนักว่าเด็กมีสภาวะอารมณ์ได้เหมือนผู้ใหญ่ แต่อาการแสดงอาจแตกต่างกัน พ่อแม่อาจแยกพฤติกรรมตามวัยกับอาการป่วยทางจิตในเด็กได้ยาก ทำให้เด็กไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ดังนั้นสังเกตการเรียนรู้สัญญาณเตือนจึงเป็นเรื่องสำคัญให้เราช่วยเหลือเด็กๆ ได้ทัน​

รู้ทันสัญญาณเตือนในเด็ก​ [คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย]

 •  มีท่าทีหวาดกลัว ​ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย เบื่อหน่าย วิตกกังวล​
 • อารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว​
 • มีอาการเศร้าต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ขึ้นไป​
 • หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมโดยรอบ ไม่พูดคุยเหมือนเดิม​
 • ทำร้ายหรือพูดถึงการทำร้ายตัวเอง พูดเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตาย​
 • การเรียนเปลี่ยนแปลงไป ขาดเรียนไม่ยอมไปโรงเรียน​
 •  ปัญหาสุขภาพกาย เช่น พฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลง เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด
 • นอนไม่หลับ ฝันร้าย ปวดหัวหรือปวดท้องบ่อย ใจสั่น ​


ผู้ใหญ่สามารถช่วยรับมือได้อย่างไร ​[คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย]

 •  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและสุขภาพจิต​
 • สังเกตพฤติกรรมและอารมณ์ รับฟังด้วยความเข้าใจ สนใจ ไม่พูดแทรก​
 • ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีรับมือกับพฤติกรรม​
 • หาวิธีผ่อนคลาย และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานของคุณ​

​​
เพราะการป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุด เริ่มต้นป้องกันดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน​
#วันสุขภาพจิตโลก ​#เด็กเครียด

 

 

Brain Clinic | BDMS Wellness Clinic Brain Wellness Clinic (คลินิกสุขภาพสมองและความจำ)


แหล่งที่มา:

1. Mayo clinic staff. Mental illness in children: Know the signs. Mayo clinic. Feb 26, 2020. available from: https://www.mayoclinic.org/…/mental-illness-i…/art-20046577​

2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2558-2560). จำนวนผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558-2560. สืบค้นเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2563: จากhttps://www.dmh.go.th/report/datacenter/map/


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic

Related Article