Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) เป็นการใช้น้ำยาฟอกสี ทำลายเม็ดสีที่อยู่ในตัวฟันธรรมชาติ

1 Pages
8 Jun 2021
2001

ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?​


การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) เป็นการใช้น้ำยาฟอกสี ทำลายเม็ดสีที่อยู่ในตัวฟันธรรมชาติ โดยการซึมผ่านผิวฟันเข้าไปทำให้เม็ดสีซึ่งเป็นสารโมเลกุลใหญ่ในตัวฟัน เกิดการแตกตัวเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงที่ไม่มีสี ​

 

ดังนั้น น้ำยาฟอกสีฟันจึงทำปฏิกิริยาเฉพาะฟันธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นผลึกและมีความพรุน แต่สำหรับครอบฟันหรือวีเนียร์ ซึ่งไม่ใช่ฟันธรรมชาติ จึงไม่สามารถถูกฟอกได้ด้วยน้ำยาฟอกสีฟัน ​

 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อห้ามว่า คนที่เคยทำครอบฟันหรือวีเนียร์มาแล้ว จะไม่สามารถทำการฟอกสีฟันธรรมชาติซี่อื่นๆ ได้ ขอแนะนำให้ลองปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินเคสและแนะนำระดับเฉดสีที่ควรฟอกเพื่อให้ฟันธรรมชาติซี่อื่น ๆ มีระดับความขาวใกล้เคียงกับสีของครอบฟันหรือวีเนียร์ที่เคยทำมา​

#YourSmileOurPassion #ครอบฟัน #วีเนียร์ #ฟอกสีฟัน #ฟันเหลือง #สีฟันไม่สม่ำเสมอ

 

 

Dental Clinic Dental Wellness Clinic (คลินิกทันตกรรม)

ครอบฟัน วีเนียร์ ฟอกสีฟัน veneers


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic