Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

จัดฟันหรือกำลังจัดฟัน รากฟันและฟันจะอ่อนแอกว่าคนที่ไม่ได้จัดหรือไม่?

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันจะคำนวณแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน ให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย

1 Pages
5 May 2021
1454

คนที่เคยจัดฟันหรือกำลังจัดฟัน 

รากฟันและฟันจะอ่อนแอกว่าคนที่ไม่ได้จัดหรือไม่?

 

คนที่จัดฟัน รากฟันและฟันจะไม่อ่อนแอกว่าคนไม่ได้จัด เนื่องจาก ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันจะคำนวณแรงที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน ให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยกับการเคลื่อนตัวของฟัน โดยจะส่งผลให้เซลล์รอบรากฟันสามารถปรับตัวได้ดีกับแรงเคลื่อนฟันที่ต่อเนื่องตามที่ทันตแพทย์ได้วางแผนไว้​

หลังจากฟันเคลื่อนตัวไปแล้ว กระดูกรอบ ๆ รากฟันจะมีการซ่อมแซมและสร้างใหม่อย่างสมบูรณ์ 100% ภายใน 100 วัน เหมือนกับตอนก่อนจัดฟัน การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังการจัดฟัน จะช่วยให้การซ่อมแซมและการสร้างใหม่ของกระดูกและรากฟันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น​

#DentalWellnessClinic #จัดฟัน #จัดฟันใส #จัดฟันใสInvisalign #Invisalign

 

 

Dental Clinic Dental Wellness Clinic (คลินิกทันตกรรม)


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic