Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

ความดันโลหิตสูง เลี่ยงได้

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจน ต่เมื่อปล่อยนานไปโดยไม่

1 Pages
17 May 2021
2698

ความดันโลหิตสูง เลี่ยงได้…แค่ปรับพฤติกรรม​
 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคไม่ติดต่อ และมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผู้คนจำนวนมากมีภาวะความดันดันโลหิตสูงโดยที่ไม่รู้ตัว เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่ค่อยปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงแรก แต่เมื่อปล่อยนานไปโดยไม่ได้รับการดูแลรักษา แรงดันในหลอดเลือดที่สูงจะไปทำลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่สำคัญทั่วร่างกาย จึงเรียกโรคนี้กันว่า “เพชฌฆาตเงียบ”​

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง จึงอยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงโลกในอนาคต​

เคล็ดลับในการปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยง เลี่ยงความดันโลหิตสูง มีดังนี้​
1. เลี่ยงอาหารรสจัด หวาน เค็ม มัน โดยเน้นการรับประทานผัก ผลไม้ อย่างน้อยครึ่งจานในแต่ละมื้อ​
2. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม​
3. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์​
4. จัดการกับความเครียด โดยเริ่มต้นจาก ไม่เครียด ไม่คิดลบ คิดบวก นั่งสมาธิ และเดินจงกรม ​
5. งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์​
6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง และควรเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม​
7. วัดความดันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง​

ถึงแม้ว่าโรคความดันโลหิตสูง จะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับปกติ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ที่สำคัญที่สุดควรวัดความดันโลหิตเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้รู้ค่าความดันโลหิตของตัวเอง และสามารถวางแผนการรักษาได้ทันท่วงทีหากมีค่าสูงมากเกินไป​

#PreventiveCardiologyClinic #PreventiveMedicine ​#ความดันโลหิตสูง

 

 

 Preventive Cardiology  Clinic (คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด)

 


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic