Opening Hours: 08.00-17.00 Mon-Fri, 08.00-12.00 Sat |
MENU

Knowledge Library

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรขอลูก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรขอลูก เตรียมความพร้อมการมีบุตรกับเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์

1 Pages
22 Mar 2021
7158

ไหว้พระ ขอพร ขอลูก กับ 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอลูก ไม่ว่าปีไหน ๆ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของครอบครัว​

พระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์
ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหมคือ 1 ใน 3 มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ ซึ่งพระพรหมมี 4 พักตร์

 

ดังนั้นเคล็บลับการไหว้ขอลูกนั้น ควรไหว้ที่ด้านพระพักตร์ที่ 4 โดยถวายเครื่องบูชา ได้แก่ ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำเปล่า 1 ขวด

​​​​​​

หรือ วัดโพธิ์ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการขอพรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการไหว้พระขอบุตรและขอพรให้บุตรของตนเองมีสุขภาพแข็งแรง

ภายในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโลกนาถ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

มีเคล็ดลับคือต้องขอเฉพาะวันพระเท่านั้น ของที่นำมาถวายส่วนมาก ได้แก่ ดอกไม้ ธูปเทียน ผลไม้ เช่น สับปะรด กล้วยน้ำว้า มะพร้าวและไข่ต้ม หลังจากไหว้เสร็จให้นำของไหว้กลับไปรับประทานที่บ้าน เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดบุตรง่าย

หรือ วัดหลวงพ่อโสธร สามารถขอพรได้ ไม่ว่าเรื่องใด ๆ รวมไปถึงเรื่องการมีบุตร และบางครอบครัวอาจขอพรให้บุตรของตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

โดยจุดธูป 36 ดอก กลางแจ้งและอธิษฐาน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และอธิษฐานว่าขอให้ประสบความสำเร็จในการมีบุตร หรืออาจบนด้วยไข่ต้มมากน้อยตามกำลัง

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากไหว้พระ ขอพร ขอลูก ให้กับครอบครัวแล้ว ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ในการเตรียมความพร้อมการมีบุตรให้ถูกต้อง หรือใช้เทคโนโลยีในการเจริญพันธุ์เข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการมีบุตร พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เพื่อให้การเจริญพันธุ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#FertilityAndWomenWellnessClinic at #BDMSWellnessClinic ​


For more information, please contact:

@BDMSWellnessClinic

+66 2 826 9999

info@bdmswellness.com

BDMS Wellness Clinic

Related Article