ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี

ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

Specialist

นายแพทย์พูลศักดิ์ ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ และมีความชำนาญเป็นพิเศษทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง

การรักษาภาวะมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำเด็กหลอดแก้วและการคัดกรองโรคพันธุกรรมของตัวอ่อน มากด้วยประสบการณ์ในการให้การดูแลรักษามานานเกือบ 30 ปี

นายแพทย์พูลศักดิ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวชกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อเพิ่มเติมด้านวิทยาการช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproduction) ที่ประเทศอังกฤษ และผ่านการฝึกงานผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช Surgical Pelviscopy ที่ประเทศเยอรมนี

Education

  • M.D. Chulalongkorn University, Thailand
  • Master of Business Administration, Sasin Graduate School of Administration, Chulalongkorn University

Awards & Certifications

  • Residency training at Chulalongkorn University Hospital
  • Diploma of Thai Board of OB/GYN
  • Assisted Human Reproduction, UK
  • Diploma in Surgical Pelviscopy, Germany

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved