ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Specialist

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Education

2001 Medical doctor, Mahidol University, Phramongkutklao College of Medicine , Bangkok Thailand

2004 FIMS (International Sports Medicine Federation) team physician certification

2007 Diplomat Thai Board of Rehabilitation Medicine

2008 Certificate of Acupuncture Course for Physician, Army medical and Tianjin University in China

2011 Certificate in Musculoskeletal Ultrasound Examination Course training in National Taiwan University Hospital

2014 Certificate of Aviation Medicine, Institute of Aviation Medicine, Royal Thai Air Force

2015 FIVB team physician certification

2016 The World Anti-Doping Agency (WADA) Certificate Sports Physician's tool kit; anti-doping for sports physician

2017 FIFA Football Medicine Diploma


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved